Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Joanna

szkolenia tradycyjne (otwarte oraz zamknięte grupowe): wyjazdowe, stacjonarne, PRRP, zapytania ofertowe
510-705-905
biuro przeszkolimy.pl

Natalia

szkolenia online (otwarte oraz zamknięte grupowe), sprawy ogólne, oferta bieżąca
510-333-011
biuro przeszkolimy.pl
zobacz więcej

Polecane szkolenia

Szkolenia wyjazdowe dla członków Powiatowych Rad Rynku Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla Członków WRRP i PRRP.

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Szkolenie otwarte / online

FORUM PSZ - Szkolenie dla Dyrekcji i Kadry Kierowniczej "Funkcjonowanie Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w obliczu zmian wobec założeń nowej ustawy o aktywności zawodowej. Wyzwania stawiane PSZ w 2023r. w odniesieniu do kompleksowej obsługi klientów PUP oraz efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy.”
Termin
Godziny
Miejsce
Cena
19–23.06.2023 GWARANTOWANEFORUM PSZnabór zakończony
poniedziałek: 09:00‑
piątek: ‑11:00
Kołobrzeg
od 2.850 zł
-- 5 noclegów --

Szanowni Państwo,

Kontynuując przedsięwzięcie z 2021r. oraz 2022r. jakim była organizacja Forum PSZ w Kołobrzegu, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do ponownego spotkania się na tegorocznym zjeździe szkoleniowym dedykowanym dla Dyrekcji i kadry kierowniczej PUP. Podobnie jak w ostatnich latach, zapraszamy także wszystkich pracowników PUP na szkolenia towarzyszące odbywające się w tym samym terminie.

 

Udział w Forum PSZ ma służyć nabyciu i ugruntowaniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń wśród kadry PSZ oraz omówieniu istniejących problemów i wyzwań stawianych instytucjom rynku pracy w obliczu zmieniającego się rynku pracy oraz zmieniających się przepisów.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że nasza firma nie utożsamia się z działaniami innych firm szkoleniowych, które w tym samym terminie i miejscu planują zorganizować podobne spotkania dla Dyrekcji i kadry kierowniczej PUP - informujemy, że nasze firmy ze sobą nie współpracują przy realizacji FORUM PSZ, nie jest to jedno i to samo szkolenie i nie odpowiadamy za jakość szkoleń prowadzonych przez inne firmy. Wprowadzenie na rynek szkoleniowy podobnej oferty może wprowadzać Państwa w błąd co do faktycznego organizatora Forum PSZ, w którym brali Państwo udział dotychczasowo współpracując z naszą firmą.

 

Kontynuując organizację naszego Forum PSZ gwarantujemy Państwu jakość popartą doświadczeniem we wcześniej realizowanych przez nas edycjach FORUM PSZ.

 

Do zobaczenia!

 

 

Program szkolenia

BLOK I – PAN LECH ANTKOWIAK

 

 1. Zagadnienia ogólne – wprowadzenie do szkolenia.
 • Omówienie aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy.
 • Ostatnie zmiany w przepisach prawnych m.in. przedłużenie do dnia 4 marca 2024 r. legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP.
 • Cudzoziemcy na polskim rynku pracy.
 • Krajowy Plan Odbudowy a projektowane reformy rynku pracy.

 

 1. Projektowanie usług (service design) w powiatowym urzędzie pracy –   tworzenie planów  stosowania usług i instrumentów z wykorzystaniem podejścia zorientowanego na użytkownika oraz w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalnego rynku pracy z wykorzystaniem obowiązujących i projektowanych regulacji ustawowych.
 • Omówienie metod projektowania usług publicznych na obszarze lokalnego rynku pracy (service design).
 • Barometr zawodów wskaźnikiem potrzeb.
 • Projektowanie zadań w oparciu o analizę zasobów.

 

 1. Przegląd najczęściej stosowanych form aktywizacji z ustawy o promocji zatrudnienia (...).
 • Najczęściej stosowane formy aktywizacji.
 • Analiza efektywności stosowanych form aktywizacji na podstawie raportów MRiPS oraz NIK.

 

 1. Ustawa o aktywności zawodowej – omówienie projektu ustawy, w szczególności:

Dział VII - Formy pomocy

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Rozdział 2 - Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Rozdział 3 - Rozwój zasobów ludzkich

Rozdział 4 - Zatrudnienie subsydiowane

Rozdział 5 - Godzenie życia rodzinnego i zawodowego

Rozdział 6 – Wspieranie przedsiębiorczości

Rozdział 7 - Zlecanie zadań agencjom zatrudnienia

Rozdział 8 - Wsparcie dla długotrwale bezrobotnych

Rozdział 9 - Pakiet aktywizacyjny

Rozdział 10 - Wsparcie dla osób poniżej 30. roku życia

Rozdział 11 - Dodatkowe formy pomocy

Rozdział 12 - Programy specjalne

Rozdział 13 - Programy regionalne

 

 1. Nowe sposoby pracy z klientem szansą na poprawę skuteczności i zmiany wizerunkowej urzędu pracy
 • Zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego.
 • Podjęcie działań mających na celu aktywizację osób biernych zawodowo.
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania statusu bezrobotnego przez rolników, którzy będą mogli być klientami urzędów pracy co umożliwi im korzystanie z różnych form wparcia oferowanych przez urzędy pracy.
 • Wprowadzenie nowych instrumentów rynku pracy, np. stażu plus.
 • Uproszczenie i uelastycznienie realizacji programów specjalnych m.in. w zakresie finansowania, rezygnacja z konieczności opiniowania programu przez powiatową radę rynku pracy, określenie maksymalnej kwoty na finansowanie specyficznych elementów wspierających zatrudnienie na jednego uczestnika.
 • Rozszerzenie bonu na zasiedlenie na wszystkie osoby bezrobotne bez względu na wiek.
 • Rozszerzenie grupy osób, które mogą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o osoby samozatrudnione.
 • Uelastycznienie stosowania indywidualnego planu działań (IPD).
 • Wprowadzenie bonu na podjęcie kształcenia ustawicznego do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 • Wprowadzenie możliwości zlecania działań przez PUP w zakresie reintegracji społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych.
 • Wprowadzenie pakietu aktywizacyjnego zawierającego możliwość łączenia kilku form pomocy (gdy uzasadnione będzie zastosowanie wielopoziomowego, kompleksowego wsparcia dla konkretnej osoby).
 • Wprowadzenie nowych zasad wparcia dla osób do 30. roku życia, zgodnie z zapisami zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia Gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży, w tym: przeprowadzania oceny umiejętności cyfrowych osoby do 30. roku życia rejestrującej się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, wyznaczenie w każdym PUP doradcy ds. zatrudnienia pełniącego funkcję doradcy ds. osób młodych, wprowadzenie podstawy prawnej do przyjmowania przez Radę Ministrów programów mających na celu wsparcie zatrudnienia osób do 30. roku życia.

 

 1.  Przegląd  form wsparcia adresowanych do młodzieży, kobiet i seniorów w obowiązujących przepisach i projektowanych.
 2. Dyskusja

 

 

BLOK II – PANI EDYTA BROŻYNA

 

 1. Stosowanie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Ramy prawne realizacji aktywnych form zatrudnienia z uwzględnieniem zmian w przepisach wykonawczych. Obowiązki urzędu, akty wykonawcze, wyjaśnienia ministerialne i indywidualne interpretacje:
 • określenie sposobu i zakresu danych osobowych przetwarzanych w rejestrze centralnym przez ministra właściwego do spraw pracy i publiczne służby zatrudnienia, a obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO;
 • wykaz dokumentów i danych jakie urząd może wymagać od bezrobotnych, wnioskodawców i poręczycieli oraz ich małżonków jeżeli są osobami fizycznymi,
 • zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych, czy można ją stosować?
 1. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez Wojewodów w ramach kontroli zadań z zakresu instrumentów rynku pracy.
 2. Kontrola zarządcza - efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej w urzędzie pracy. Aktywne działania ze strony Kierownika jednostki i osób na stanowiskach kierowniczych, które mają udział w zarządzaniu jednostką. Rekomendacje praktyczne.
 3. Dyskusja, studium przypadku nt. bieżących problemów oraz nowej ustawy.

Adresaci szkolenia

PUP - w szczególności Dyrekcja oraz Kadra Kierownicza.

Cena i świadczenia

W cenie nocleg dzień przed szkoleniem (przyjazd 18.06.2023)

 

Standardowe zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym.

 

 

Koszt szkolenia w pokoju 2 os. - 2.850 zł / os.

Koszt szkolenia w pokoju 1 os. (na życzenie, + dopłata 430 zł) - 3.280 zł / os.

 

 

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • 5x nocleg (miejsce w wybranym typie pokoju wg ceny; w tym nocleg dzień przed szkoleniem)
 • wyżywienie - 3 posiłki w formie bufetowej (od kolacji do śniadania, w tym kolacja uroczysta)
 • przerwy kawowe
 • pakiet integracyjny od organizatora - GRATIS

 

Dodatkowe dopłaty (na fakturze integralne z całą usługą):

 • zwrot kosztów dojazdu: możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu na podstawie przedstawionych biletów, doliczony do faktury
 • parkingi opłacane indywidualnie w recepcji hotelu lub doliczone do faktury po wcześniejszym uzgodnieniu (koszty parkingu w tym roku w zależności od zajmowanego parkingu 40-60zł)

Miejsce szkolenia

Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg

Termin nadsyłania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca 2023r. lub do wyczerpania miejsc.

 

Ilość miejsc jest ograniczona!!

OSTATNIE MIEJSCA!!!

__________________________________________

 

Organizator: GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR (NIP: 6292300633)

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • e-mail: biuro@przeszkolimy.pl
 • tel.: 510-705-905 lub 510-333-011

__________________________________________

 

FOTORELACJA - FORUM ROK 2021 ORAZ 2022

W chwili obecnej brak innych terminów i miejsc dla tego szkolenia. Nowe terminy pojawią się wkrótce, prosimy o częste sprawdzanie strony lub kontakt z nami.

Zgłoszeń można dokonywać także na tradycyjnych formularzach papierowych, które są dostępne TUTAJ

Zgłoszenie on-line do udziału w szkoleniu / kursie (umowa)

Nazwa szkolenia: FORUM PSZ - Szkolenie dla Dyrekcji i Kadry Kierowniczej "Funkcjonowanie Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w obliczu zmian wobec założeń nowej ustawy o aktywności zawodowej. Wyzwania stawiane PSZ w 2023r. w odniesieniu do kompleksowej obsługi klientów PUP oraz efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy.”
Termin szkolenia: 19–23.06.2023
Miejsce szkolenia: Kołobrzeg

Dane podstawowe

Osoba kontaktowa

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA / KURSU

ROZLICZENIE KOSZTÓW SZKOLENIA

×
=
Dozwolone typy plików: bmp, png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, pdf
(usługi integralne z usługą szkolenia możliwe do spełnienia w ramach dostępności)
zł/os.

DANE ORGANIZATORA

GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR
ul. Kielecka 38 B/47, 41-219 Sosnowiec, NIP: 629-230-06-33
Tel.: 510-705-905, 510-333-011
E-mail: oferta@przeszkolimy.pl ; WWW: www.przeszkolimy.pl