Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Szkolenie otwarte / online

Zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Pracy będącymi w dyspozycji powiatu z uwzględnieniem wszystkich realizowanych zadań oraz ewidencji księgowej dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców.

Program szkolenia

 1. Źródła prawa w zakresie zarządzania środkami publicznymi w urzędach pracy w szczególności:
 • ustawa o finansach publicznych
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenia w/w zakresie
 • zarządzenia i regulaminy wewnętrzne
 1. Odpowiedzialność kadry zarządzającej za gospodarkę środkami publicznymi w jednostce
 2. Odpowiedzialność na stanowiskach pracy dotyczących zagadnień merytorycznych – planowanie, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie środków w oparciu o katalog wydatków w oparciu w art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowanie dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców
 3. Odpowiedzialność formalna, rachunkowa – planowanie, ewidencjonowanie, regulowanie zobowiązań
 4. Ścieżka przepływu środków finansowych Funduszu Pracy, metody rozliczania środków wydatkowanych na realizację zadań aktywizujących, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane projekty pozakonkursowe POWER, RPO, PdM, KFS oraz pozostałych zadań fakultatywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę majątkiem trwałym w jednostce
 5. Dokumentowanie i analizowanie operacji gospodarczych w zakresie aktywizacji zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane projekty pozakonkursowe POWER, RPO, PdM, KFS oraz pozostałych wydatków fakultatywnych Funduszu Pracy w oparciu o art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 6. Monitoring i kontrola wydatkowania środków na aktywizację i pozostałe zadania fakultatywne finansowane z Funduszu Pracy w szczególności:
 • kontrola merytoryczna - celowość, efektywność, zgodność z prawem
 • kontrola formalna
 • kontrola rachunkowa
 1. Konsultacje

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Głównych Księgowych oraz wszystkich pracowników służb finansowo – księgowych urzędów pracy.

 

W przypadku chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego i zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością poznamy Państwa potrzeby i przedstawimy indywidualną ofertę szkoleniową.

W chwili obecnej brak terminów i miejsc dla tego szkolenia. Nowe terminy pojawią się wkrótce, prosimy o częste sprawdzanie strony lub kontakt z nami.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po wybraniu konkretnego terminu szkolenia.