Polecane szkolenia

Szkolenia online (e-learning)

Sytuacja zmusza nas do wstrzymania szkoleń wyjazdowych - zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń online, które realizujemy w formie samokształcenia kierowanego oraz wideokonferencji.

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Szkolenie otwarte

Sprawozdawczość za I kwartał 2020 r. oraz omówienie zmian dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 15 października 2019 r. ( Dz. U. poz. 1996).

Program szkolenia

I. Sprawozdawczość budżetowa – I kwartał 2020 r.

 1. Sprawozdania  budżetowe  – rodzaje i osoby odpowiedzialne oraz jednostki zobowiązane do ich sporządzania i przekazywania.
 2. Omówienie dotyczących zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 3. Kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań dokonywana przez jednostkę otrzymującą.
 4. Korekty sprawozdań   – terminy ich sporządzenia.
 5. Omówienie form przekazywania sprawozdań.
 6. Szczegółowe omówienie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych:
 • Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
 • Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki /jednostki samorządu terytorialnego,
 • RB – 28 NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki /jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 • Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
 • Rb – 30 S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
 • Rb- 34 S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 • Rb – 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
 1. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

 

II. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych - I kwartał 2020 r.

 1. Ogólne zasady sporządzania oraz formy, terminy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 2. Korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych – omówienie zasad sporządzania,
 3. Omówienie na przykładach szczegółowych zasad sporządzania sprawozdań:
 • Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 • Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
 • Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
 • z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
 1. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawozdawczości za I kwartał 2020 r. oraz omówienie zmian dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych wobec obowiązujących aktów prawnych.

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych w JST, Urzędach Pracy oraz jednostkach organizacyjnych.

W przypadku chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego z powyższego tematu lub innego, zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością poznamy Państwa potrzeby i przedstawimy indywidualną ofertę szkoleniową.

W chwili obecnej brak innych terminów i miejsc dla tego szkolenia. Nowe terminy pojawią się wkrótce, prosimy o częste sprawdzanie strony lub kontakt z nami.
Formularz zgłoszeniowy dla tego szkolenia jest niedostępny.