Polecane szkolenia

Szkolenia online (e-learning)

Sytuacja zmusza nas do wstrzymania szkoleń wyjazdowych - zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń online, które realizujemy w formie samokształcenia kierowanego oraz wideokonferencji.

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Szkolenie otwarte

Zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Pracy, realizowanych projektów PO WER i RPO z uwzględnieniem sprawozdawczości oraz ewidencji księgowej dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - praktyczny warsztat.
Termin
Godziny
Miejsce
Cena
wtorek: 13:00‑
Różne miasta

W czasie wolnym organizator ze swojej strony zapewnia możliwość udziału w nieodpłatnych zajęciach fakultatywnych jak np. pobyt na Termach Chochołowskich / wstęp na koncert zespołu muzycznego Baciary / wieczorny kulig bryczkami itp.

Program szkolenia

1. Źródła prawa w zakresie zarządzania środkami publicznymi w urzędach pracy w szczególności:

 • ustawa o finansach publicznych
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenia w/w zakresie
 • polityka rachunkowości w urzędzie - szczególne zasady rachunkowości

 

2. Zasady gospodarki i przepływu środków Funduszu Pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • obieg dokumentów finansowo- księgowych, zakres odpowiedzialności
 • określenie celów, zadań, obszarów ryzyka
 • metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości budżetowej i Funduszu Pracy, zastosowanie klasyfikacji budżetowej
 • wytypowanie czynników ryzyka wewnętrznych i zewnętrznych w dziale finansowo-księgowym
 • odpowiedzialność na stanowiskach pracy dotyczących zagadnień merytorycznych – planowanie, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie środków w oparciu o katalog wydatków w oparciu w art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowanie dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

 

3. Dokumentowanie i analizowanie operacji gospodarczych w zakresie zadań obligatoryjnych, aktywizacji zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane projekty pozakonkursowe PO WER, RPO, oraz pozostałych wydatków fakultatywnych Funduszu Pracy w oparciu o art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • rodzaje dokumentów
 • ewidencja przychodów
 • ewidencja kosztów
 • ewidencja odpisów aktualizujących
 • ewidencja odsetek od należności i zobowiązań
 • ewidencja wynagrodzenia radcy prawnego - nowe wyjaśnienie w tym zakresie

 

4. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 - ewidencja rozliczeń VAT-u, wydatków niekwalifikowalnych w projektach pozakonkursowych

 

5. Ewidencja finansowo-księgowa dochodów własnych Powiatu/Miasta oraz dochodów z zakresu administracji rządowej (zatrudnianie cudzoziemców) ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby odpowiedzialne za realizację zadania oraz wykaz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie:

 • dochody własne
 • dochody budżetu państwa
 • dochody nieokreślone

 

6. Zadania urzędów pracy w zakresie wydatkowania środków KFS - obsługa finansowo - księgowa

 

7. Monitoring i kontrola wydatkowania środków finansowych Funduszu Pracy, realizowanych projektów pozakonkursowych - PO WER i RPO w szczególności:

 • kontrola merytoryczna - celowość, efektywność, zgodność z prawem
 • kontrola formalna
 • kontrola rachunkowa

 

8. Analiza sprawozdania MR,PiPS-02 i główne założenia w tym zakresie (nowe obowiązujące od 01.01.2020):

 • przychody
 • wydatki
 • efektywność - załącznik nr 1
 • nowy załącznik do MR,PiPS-02 będący w okresie wprowadzania

 

9. Najczęściej występujące wątpliwości podczas sporządzania sprawozdań z zakresu wydatkowania środków Funduszu Pracy - przypisanie odpowiedzialności za sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania

 

10. Konsultacje

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z propozycjami upraszczających zapisów w polityce rachunkowości a także w obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostce
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, gospodarowania środkami publicznymi - Funduszu Pracy poprzez odpowiednie planowanie, rozdysponowywanie, ewidencjonowanie i rozliczanie przyznanych środków finansowych
 • Utrwalenie wiedzy w zakresie ewidencji finansowo-księgowej przychodów i kosztów Funduszu Pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewidencjonowanie realizowanych programów w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy - KFS, PO WER, RPO z uwzględnieniem dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców oraz obiegu dokumentów w tym zakresie
 • Omówienie i przeanalizowanie w formie warsztatów sprawozdania MR,PiPS-02 wraz z załącznikami

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest do Głównych Księgowych oraz wszystkich pracowników służb finansowo-księgowych urzędów pracy zajmujących się gospodarką finansową Urzędu jako jednostki finansów publicznych, budżetu jst, Funduszu Pracy w tym realizowanych projektów pozakonkursowych PO WER, RPO i innych zadań z uwagi na fakt iż szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną i praktyczną.

Cena i świadczenia

Dla zgłoszeń nadesłanych do 10 maja: cena 1.790 zł / os.

Dla zgłoszeń nadesłanych od 11 maja: cena 1.890 zł / os.

(netto=brutto, zwolnienie z VAT)

 

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • 2 noclegi (miejsce w pok. 2 os)
 • wyżywienie (od obiadu do obiadu, w tym obiady bufetowe i kolacja uroczysta wyjściowa)
 • przerwy kawowe
 • nadzór organizatora
 • gratis - możliwość udziału w zorganizowanych w czasie wolnym zajęciach fakultatywnych (m.in. możliwość pobytu na Termach Chochołowskich)

 

Dodatkowe dopłaty (integralne z całą usługą):

 • nocleg dzień przed (+kolacja, + śniadanie; pok. 2 os.): 210zł/ os.
 • dopłata do pokoju 1 os.: +150zł / pokój za noc
 • parking: dostępne są parkingi płatne/bezpłatne w pobliżu hotelu, ew. opłaty ponoszone indywidualnie,
 • zwrot kosztów dojazdu: możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu na podstawie przedstawionych biletów, doliczony do faktury

Miejsce szkolenia

ZAKOPANE:

Hotel Belvedere Resort & SPA **** lub Hotel Patria***

 

 

 

Harmonogram szkolenia

Szkolenie 3 dniowe:

 • I dzień: rozpoczęcie obiadem g. 13.00-13.30, od 13.30-14.00 - zakwaterowanie, od 14.00-17.30 szkolenie; kolacja g. 19.00
 • II dzień: śniadanie, szkolenie w g. 9.00-16.30, w tym obiad o g. 13.30-14.00, kolacja uroczysta g. 19.00
 • III dzień: śniadanie, szkolenie i konsultacje w g. 9.00-14.00, w tym obiad o g. 12.00

Termin nadsyłania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy nie później niż do 8 czerwca 2020r. lub do wyczerpania miejsc.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

 

W przypadku chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego i zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością poznamy Państwa potrzeby i przedstawimy indywidualną ofertę szkoleniową.

W chwili obecnej brak innych terminów i miejsc dla tego szkolenia. Nowe terminy pojawią się wkrótce, prosimy o częste sprawdzanie strony lub kontakt z nami.

Zgłoszeń można dokonywać także na tradycyjnych formularzach papierowych, które są dostępne TUTAJ

Zgłoszenie on-line do udziału w szkoleniu / kursie (umowa)

Nazwa szkolenia: Zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Pracy, realizowanych projektów PO WER i RPO z uwzględnieniem sprawozdawczości oraz ewidencji księgowej dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - praktyczny warsztat.
Miejsce szkolenia: Różne miasta

Dane podstawowe

Osoba kontaktowa

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA / KURSU

ROZLICZENIE KOSZTÓW SZKOLENIA

×
=
Dozwolone typy plików: bmp, png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, pdf
(usługi integralne z usługą szkolenia możliwe do spełnienia w ramach dostępności)
zł/os.
zł/os./noc

DANE ORGANIZATORA

GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR
ul. Goszczyńskiego 2 lok. 8, 41-219 Sosnowiec, NIP: 629-230-06-33
Tel.: 510-705-905, 510-333-011, 510-333-513
E-mail: oferta@przeszkolimy.pl ; WWW: www.przeszkolimy.pl