Polecane szkolenia

Szkolenia wyjazdowe dla Rad Rynku Pracy

"Rady Rynku Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy w dzisiejszych realiach rynku pracy w aspekcie realizacji zadań w stanie epidemii COVID-19.”

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Trenerzy

Stawiamy na jakość usług i wysoki poziom przekazywanej na naszych szkoleniach wiedzy i umiejętności.

Przy realizacji szkoleń współpracujemy ze znanymi i cenionymi trenerami-praktykami, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i posiadają odpowiednie doświadczenie szkoleniowe.

Współpracujemy m.in. z następującymi trenerami:

mgr inż. Jan Spychała

Wieloletni Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, były nauczyciel akademicki oraz doświadczony inżynier budownictwa. Aktualnie właściciel Biura Inżynierskiego JS Construct. Wyróżniony w roku 2013 tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uczestnik komisji egzaminacyjnych Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor licznych artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacjach konferencyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dziedziny Prawa budowlanego, przepisów technicznych oraz przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce.

Kamila Woźniak- Wyrwał

Trener praktyk,specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w Prawie zamówieniach publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców. Wielokrotnie występowała przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski. Obecnie jest radcą prawnym.

Grzegorz Skórka

Trener-praktyk w zakresie tematyki wyrobów budowlanych. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od wielu lat w tematyce szkoleniowej związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.  Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. W poprzednich latach był Naczelnikiem Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant - posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB.
Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z Funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Od 2005r. prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz w latach 2009-2011 prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Doświadczony praktyk, inżynier kosztów i rozliczeń, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju. Prowadziła szkolenia m.in. dla pracowników ZUS’u, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Generalnej Prokuratury, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie i w Krakowie wraz z podległymi instytucjami, sądów, szpitali, uczelni i wielu innych instytucji.

Mariusz Dyka

Urodzony w 1968r. absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym, Geolog Powiatowy.

Posiada uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii złożowej.

Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Były wieloletni członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Doświadczony trener, który prowadzenie szkoleń rozpoczął ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

  • stosowania przepisów ustawy Prawo wodne,
  • zagadnień związanych z gospodarką odpadami,
  • ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,
  • stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  • uwarunkowań prawnych prowadzenia prac rekultywacyjnych.

Publikuje artykuły dotyczące w/w tematyki miedzy innymi w czasopismach „Surowce i maszyny budowlane” oraz „Kruszywa”.

Aleksandra Zwyrtek-Tarach

Psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy.

Słuchaczka studiów podyplomowych: coaching i mentoring.

 

Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Służby zdrowia, jak i firmom.

 

Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Praktyk PSZ

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specj. ds. rozwoju oraz specj. ds.programów. i/lub Joanna Kaczor - właściciel przeszkolimy.pl, ukończyła studia magisterskie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia dla sektora prywatnego i publicznego, m.in. z tematyki dla pracowników PUP - z powodzeniem współprowadzi szkolenia dla pracowników PSZ od 2015r.

Praktyk PSZ (E.B.)

Doświadczony i ceniony przez uczestników trener-praktyk, od ponad 14 lat pracownik PSZ, zajmujący się m.in. kontrolą w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi korzystającymi ze środków publicznych w ramach aktywnych form, kontrolą wewnętrzną w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, obecnie zajmuje stanowisko kierownicze w PUP. Przeprowadziła wiele szkoleń dla pracowników PSZ

Praktyk PSZ (M.M.)

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, a także z zakresu stosowania przepisów KPA, cudzoziemców, ustawy o promocji zatrudnienia (...).

Praktyk PSZ (K.K.)

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, w tym rejestracji elektronicznej.

Praktyk PSZ (D.G.)

Wieloletni Główny Księgowy Urzędu Pracy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni, doświadczony trener – szkoleniowiec, trener MES, certyfikowany audytor wewnętrzny II-st. w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych

Joanna Kaczor

Właściciel firmy przeszkolimy.pl, ukończyła studia magisterskie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia dla sektora prywatnego i publicznego m.in. z zakresu zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym, wykorzystaniem technik relaksacyjnych w sytuacjach stresujących oraz skutecznej komunikacji z klientami i współpracownikami. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają także na prowadzenie szkoleń z tematyki dla pracowników PUP - z powodzeniem współprowadzi szkolenia dla pracowników PSZ od 2015r.

Praktyk - ekspert przeszkolimy.pl

Ekspert przeszkolimy.pl - praktyk, specjalizujący się w tematyce szkolenia, przeprowadził wiele szkoleń w zakresie dziedzinowym, uzyskując bardzo dobre opinie wśród uczestników.

Praktyk - ekspert przeszkolimy.pl

Ekspert w zakresie finansów publicznych, specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Praktykę zdobywał m.in. w wydziale kontroli w RIO, a także w wydziale kontroli wewnętrznej UM). Ceniony trener w zakresie szkoleń dla sektora publicznego, z powodzeniem przeprowadził wiele szkoleń m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

Praktyk z RIO

Znany i ceniony trener-praktyk, wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnie Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO, z doświadczeniem również w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadziła wiele szkoleń z przedmiotowego zakresu tematu.