Polecane szkolenia

Ogólnopolskie Forum Publicznych Służb Zatrudnienia

Kołobrzeg, 20-24 czerwca 2022r.

"Wyzwania stawiane Publicznym Służbom Zatrudnienia przez zmieniający się rynek pracy, w obliczu przyjęcia uchodźców oraz postpandemicznej rzeczywistości. Funkcjonowanie oraz działalność PUP z uwzględnieniem działań kierownictwa oraz doskonalenia współpracy międzydziałowej."

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Trenerzy

Stawiamy na jakość usług i wysoki poziom przekazywanej na naszych szkoleniach wiedzy i umiejętności.

Przy realizacji szkoleń współpracujemy ze znanymi i cenionymi trenerami-praktykami, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i posiadają odpowiednie doświadczenie szkoleniowe.

Współpracujemy m.in. z następującymi trenerami:

Grzegorz Skórka

Trener-praktyk w zakresie tematyki wyrobów budowlanych. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od wielu lat w tematyce szkoleniowej związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.  Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. W poprzednich latach był Naczelnikiem Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant - posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB.
Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z Funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Od 2005r. prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz w latach 2009-2011 prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Doświadczony praktyk, inżynier kosztów i rozliczeń, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju. Prowadziła szkolenia m.in. dla pracowników ZUS’u, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Generalnej Prokuratury, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie i w Krakowie wraz z podległymi instytucjami, sądów, szpitali, uczelni i wielu innych instytucji.

Mariusz Dyka

Urodzony w 1968r. absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym, Geolog Powiatowy.

Posiada uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii złożowej.

Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Były wieloletni członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Doświadczony trener, który prowadzenie szkoleń rozpoczął ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

  • stosowania przepisów ustawy Prawo wodne,
  • zagadnień związanych z gospodarką odpadami,
  • ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,
  • stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  • uwarunkowań prawnych prowadzenia prac rekultywacyjnych.

Publikuje artykuły dotyczące w/w tematyki miedzy innymi w czasopismach „Surowce i maszyny budowlane” oraz „Kruszywa”.

Aleksandra Zwyrtek-Tarach

Psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy.

Słuchaczka studiów podyplomowych: coaching i mentoring.

 

Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Służby zdrowia, jak i firmom.

 

Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Praktyk PSZ

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specj. ds. rozwoju oraz specj. ds.programów. i/lub Joanna Kaczor - właściciel przeszkolimy.pl, ukończyła studia magisterskie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia dla sektora prywatnego i publicznego, m.in. z tematyki dla pracowników PUP - z powodzeniem współprowadzi szkolenia dla pracowników PSZ od 2015r.

Praktyk PSZ cudzoziemcy (M.I-S.)

prawnik-praktyk, z ponad 20-letnią praktyką w zakresie zatrudniania cudzoziemców w PSZ i Urzędzie Woj., Kierownik Oddziału ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego.

Praktyk PSZ (E.B.)

Doświadczony i ceniony przez uczestników trener-praktyk, od ponad 14 lat pracownik PSZ, zajmujący się m.in. kontrolą w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi korzystającymi ze środków publicznych w ramach aktywnych form, kontrolą wewnętrzną w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, obecnie zajmuje stanowisko kierownicze w PUP. Przeprowadziła wiele szkoleń dla pracowników PSZ

Praktyk PSZ (M.M.)

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, a także z zakresu stosowania przepisów KPA, cudzoziemców, ustawy o promocji zatrudnienia (...).

Praktyk PSZ (K.K.)

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, w tym rejestracji elektronicznej.

Praktyk PSZ (D.G., A.J.)

Szkolenie poprowadzi 2 trenerów, 1/ Wieloletni Główny Księgowy Urzędu Pracy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni, doświadczony trener – szkoleniowiec, trener MES, certyfikowany audytor wewnętrzny II-st. w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz 2/ wieloletnia księgowa Urzędu Pracy.

Małgorzata Pundyk-Glet

Prawnik, trener, doktorant prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadząca specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z prawa pracy i zbiorowego prawa pracy oraz jest autorem publikacji "Z prawem bez prawnika. Niezbędnik pracownika". Przeprowadziła liczne szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracowników instytucji publicznych.

Joanna Kaczor

Właściciel firmy przeszkolimy.pl, ukończyła studia magisterskie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia dla sektora prywatnego i publicznego m.in. z zakresu zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym, wykorzystaniem technik relaksacyjnych w sytuacjach stresujących oraz skutecznej komunikacji z klientami i współpracownikami. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają także na prowadzenie szkoleń z tematyki dla pracowników PUP - z powodzeniem współprowadzi szkolenia dla pracowników PSZ od 2015r.

Praktycy - eksperci przeszkolimy.pl

Eksperci przeszkolimy.pl - wieloletni praktycy PSZ (w dużej mierze Dyrektorzy oraz Kadra Kierownicza PUP/WUP), specjalizujący się w tematyce szkolenia, przeprowadzili wiele szkoleń w zakresie dziedzinowym, uzyskując bardzo dobre opinie wśród uczestników.

Praktyk - ekspert przeszkolimy.pl

Ekspert przeszkolimy.pl - specjalizujący się w tematyce szkolenia, przeprowadził wiele szkoleń w zakresie dziedzinowym, uzyskując bardzo dobre opinie wśród uczestników.

Praktyk z RIO

Znany i ceniony trener-praktyk, wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnie Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO, z doświadczeniem również w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadziła wiele szkoleń z przedmiotowego zakresu tematu.

Praktyk PSZ - Lidia Kaczmarek

Certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Prowadziła szkolenia w obszarze KFS dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego województwa dolnośląskiego oraz lubelskiego. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.