Polecane szkolenia

Ogólnopolskie Forum Publicznych Służb Zatrudnienia

Kołobrzeg, 19-23 czerwca 2023r. (Hotel Ikar Plaza)

"Funkcjonowanie Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w obliczu zmian wobec założeń nowej ustawy o aktywności zawodowej. Wyzwania stawiane PSZ w 2023r. w odniesieniu do kompleksowej obsługi klientów PUP oraz efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy.”

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Trenerzy

Stawiamy na jakość usług i wysoki poziom przekazywanej na naszych szkoleniach wiedzy i umiejętności.

Przy realizacji szkoleń współpracujemy ze znanymi i cenionymi trenerami-praktykami, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i posiadają odpowiednie doświadczenie szkoleniowe.

Współpracujemy m.in. z następującymi trenerami:

Aleksandra Zwyrtek-Tarach

Psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy.

Słuchaczka studiów podyplomowych: coaching i mentoring.

 

Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Służby zdrowia, jak i firmom.

 

Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Lech Antkowiak

Doświadczony ekspert i wykładowca (UW) z zakresu problematyki rynku pracy i w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich; wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, zatrudniony w latach 1994-2019 w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych, związanych z kreowaniem polityki rynku pracy w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. jako Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w obecnym Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Dyrektor Projektu Banku Światowego w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe i kilkunastoletnią praktykę szkoleniową.

Praktyk PSZ cudzoziemcy (M.I-S.)

prawnik-praktyk, z ponad 20-letnią praktyką w zakresie zatrudniania cudzoziemców w PSZ i Urzędzie Woj., Kierownik Oddziału ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego.

Edyta Brożyna

Doświadczony i ceniony przez uczestników trener, zdobywający doświadczenie w PSZ od ponad 14 lat, zajmujący się m.in. kontrolą w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi korzystającymi ze środków publicznych w ramach aktywnych form, kontrolą wewnętrzną w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Przeprowadziła wiele szkoleń dla pracowników PSZ

Praktyk PSZ (M.M.)

Wieloletni praktyk - pracownik PSZ, doświadczony i ceniony trener wielu szkoleń dla pracowników PUP i WUP z zakresu tematyki m.in. dla działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, a także z zakresu stosowania przepisów KPA, cudzoziemców, ustawy o promocji zatrudnienia (...).

Praktyk PSZ (M.D.)

Kierownik działu Ewidencji, Świadczeń i Rejestracji posiadająca 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z wykształcenia Doradca Zawodowy. Od samego początku związana z Ewidencją i Rejestracją. Po dziś dzień czynnie rejestruje i obsługuje Klienta. Praktyk jak i teoretyk w zakresie znajomości i stosowania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i aktów wykonawczych do tej Ustawy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Praktyk PSZ (D.G., A.J.)

Szkolenie poprowadzi: 1/ Wieloletni Główny Księgowy Urzędu Pracy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni, doświadczony trener – szkoleniowiec, trener MES, certyfikowany audytor wewnętrzny II-st. w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub: 2/ wieloletnia księgowa Urzędu Pracy.

Małgorzata Pundyk-Glet

Prawnik, trener, doktorant prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadząca specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z prawa pracy i zbiorowego prawa pracy oraz jest autorem publikacji "Z prawem bez prawnika. Niezbędnik pracownika". Przeprowadziła liczne szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracowników instytucji publicznych.

Joanna Kaczor

Właściciel firmy przeszkolimy.pl, ukończyła studia magisterskie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia dla sektora prywatnego i publicznego m.in. z zakresu zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym, wykorzystaniem technik relaksacyjnych w sytuacjach stresujących oraz skutecznej komunikacji z klientami i współpracownikami. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają także na prowadzenie szkoleń z tematyki dla pracowników PUP - z powodzeniem współprowadzi szkolenia dla pracowników PSZ od 2015r.

Praktycy - eksperci przeszkolimy.pl

Eksperci przeszkolimy.pl - wieloletni praktycy PSZ (w dużej mierze Dyrektorzy oraz Kadra Kierownicza PUP/WUP), specjalizujący się w tematyce szkolenia, przeprowadzili wiele szkoleń w zakresie dziedzinowym, uzyskując bardzo dobre opinie wśród uczestników.

Praktyk - ekspert przeszkolimy.pl

Ekspert przeszkolimy.pl - specjalizujący się w tematyce szkolenia, przeprowadził wiele szkoleń w zakresie dziedzinowym, uzyskując bardzo dobre opinie wśród uczestników.

Praktyk z RIO

Znany i ceniony trener-praktyk, wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnie Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO, z doświadczeniem również w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadziła wiele szkoleń z przedmiotowego zakresu tematu.

Praktyk PSZ - Lidia Kaczmarek

Certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Prowadziła szkolenia w obszarze KFS dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego województwa dolnośląskiego oraz lubelskiego. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.