Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Regulamin szkoleń

1. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami i stanowi podstawę do wystawienia faktury po potwierdzeniu przez organizatora odbycia się szkolenia.
2. Jedyną podstawą przyjęcia na szkolenie zgłoszonych osób będzie potwierdzenie przesłane mailowo pt. „Potwierdzenie odbycia się szkolenia – informacje dla uczestników”, do wskazanej osoby kontaktowej, niezwłocznie po potwierdzeniu grupy, nie później niż na na 5 dni przed szkoleniem.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu lub odwołania szkolenia, zmiany obiektu hotelarskiego, zmiany trenera, zmiany harmonogramu, z powodów wynikłych z przyczyn losowych lub braku minimalnej grupy.
4. Faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu szkolenia ze standardowym terminem płatności 7 dni (możliwa zmiana wg uzgodnień). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi w ostatnim dniu szkolenia, wysłana e-mailem lub pocztą tradycyjną. Sektor prywatny ma obowiązek uregulować przedpłatę za szkolenie na 7 dni przed usługą.
5. Bezkosztowa rezygnacja możliwa jest nie później niż na 15 dni przed terminem szkolenia. Rezygnując pomiędzy 7-14 dniem przed szkoleniem zamawiający zobowiązany jest ponieść odpłatność w wysokości 50% wartości zgłoszenia, a rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni skutkuje wystawieniem faktury na 100% wartości zgłoszenia . Nieobecność pracownika na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego z odpłatności.
6. Rezygnacje/zmiany powinny mieć formę pisemną (skan na mail, faxem – liczy się dzień wpływu), a ich przyjęcie musi być potwierdzone przez naszą firmę. Możliwa jest zmiana uczestnika na innego:
a) w przypadku szkolenia/kursu bez noclegu – bezpłatna zmiana możliwa nawet w dniu szkolenia (jeśli zmiana jest dokonana na tyle późno, że nie można zmienić zamówienia cateringu, a była zamówiona np. dieta wegetariańska, nowa osoba przejmuje tą dietę za osobę zastępowaną)
b) w przypadku szkolenia/kursu z noclegiem – z uwagi na zamówioną strukturę pokoi, możliwa jest bezpłatna zmiana osoby na nową osobę o tej samej płci, nawet w dniu rozpoczęcia szkolenia (związane jest to z zamówioną strukturą pokoi.). W przypadku gdy nowa osoba jest innej płci, możemy zaakceptować zmianę jedynie w przypadku wolnych pokoi w obiekcie, prosimy wtedy o pilny kontakt nie później niż na 3 dni przed szkoleniem. W terminie późniejszym nie akceptujemy zmiany uczestników na inną płeć, z uwagi na prawdopodobny brak możliwości zapewnienia noclegu. W obu przypadkach jeśli zmiana jest dokonana na tyle późno, że nie można zmienić zamówienia cateringu, a była zamówiona np. dieta wegetariańska, nowa osoba przejmuje tą dietę za osobę zastępowaną.
7. Oferta szkolenia/kursu jest integralną częścią umowy (mogą nastąpić dodatkowe indywidualne uzgodnienia pomiędzy stronami ).
8. Wysyłając niniejszy formularz zgłoszenia zamawiający oświadcza, że akceptuje powyższe postanowienia i nie zgłasza wobec nich zastrzeżeń.
9. Obowiązek informacyjny w sprawie przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dostępny na stronie www.przeszkolimy.pl . Wysyłając podpisane zgłoszenie oświadczam, że przekazane zostały informacje w sprawie przetwarzanych danych wszystkim osobom, których dane są zawarte w formularzu.